Ik ben het niet eens met de beslissing op mijn kwijtscheldingsaanvraag. Wat nu?

U kunt in beroep gaan als u het oneens bent met de beslissing op uw kwijtscheldingsaanvraag

Bent u het niet eens met de beslissing op uw verzoek om kwijtschelding? Dan kunt u binnen 10 dagen een beroep sturen per brief aan het Dagelijks Bestuur van GBLT. Het adres is postbus 1098, 8001 BB in Zwolle. In deze brief zet u:

  • uw voor- en achternaam en uw adres;
  • datum dat u de brief schrijft;
  • aanslagnummer en belastingjaar waarvoor u kwijtschelding aanvraagt;
  • een uitgebreide omschrijving waarom u het oneens bent met de beslissing op kwijtschelding;
  • bewijsstukken. Een kopie van deze bewijsstukken stuurt u mee met uw brief.

U krijgt binnen 13 weken een uitspraak op uw beroep.