Ik ben het niet eens met de belastingaanslag voor het bedrijf. Wat moet ik doen?

Dan kunt u bezwaar maken

Dit moet u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet doen via Mijn Loket.