De Belastingdienst erkent mij niet als gedupeerde van de Toeslagenaffaire, wat nu?

De Belastingdienst bepaalt of u gedupeerde van de Toeslagenaffaire bent. Vindt de Belastingdienst dat u geen gedupeerde van de Toeslagenaffaire bent? Dan informeert de Belastingdienst u hierover. U kunt dan de mogelijkheid bezwaar te maken. U vindt meer informatie op de website services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/bezwaarschriftenadviescommissie/. Op deze pagina vindt u de uitleg hoe bezwaar maken werkt en hoe u dit regelt.

Meer weten over dit onderwerp bij GBLT? Ga naar gblt.nl/toeslagenaffaire.