De belastingaanslag staat op naam van mijn partner. Kan ik dit wijzigen in mijn eigen naam?

GBLT bepaalt de naam op de belastingaanslag volgens het Besluit aanwijzing belastingplichtige.

Uw partner kan een verzoek doen om de tenaamstelling te veranderen. Uw partner stuurt een brief met deze vraag naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. U ondertekent deze brief samen.

GBLT stuurt uw daarna een bericht of wij de naam op de belastingaanslag kunnen aanpassen.