De belastingaanslag staat op naam van mijn partner. Kan ik dit wijzigen in mijn eigen naam?

De belastingaanslag staat op naam van de persoon die volgens het Besluit aanwijzing belastingplichtige is bepaald

Uw partner kan een verzoek indienen voor het wijzigen van de tenaamstelling. Uw partner stuurt een brief met deze vraag naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. U ondertekent deze brief samen.

GBLT stuurt bericht of wij de naam op de belastingaanslag aanpassen.