Ik heb al een belastingaanslag van GBLT gekregen. Waarom krijg ik er nog een? Betaal ik niet dubbel?

U kunt meerdere aanslagbiljetten van GBLT in één jaar krijgen

GBLT stuurt de volgende belastingaanslagen naar u toe als u eigenaar/gebruiker bent van een perceel:

  • Zuiveringsheffing / verontreinigingsheffing.
  • Watersysteemheffing ingezetenen.
  • Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur.

Het kan zijn dat GBLT niet eerder de WOZ-waarde van uw woning ontvangt. GBLT stuurt dan later in het jaar het aanslagbiljet watersysteemheffing gebouwd/ongebouwd/natuur.

Woont u in de gemeente Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Leusden, Nijkerk, Ommen of Zwolle?

GBLT stuurt dan de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen op één biljet. Dit lukt nog niet in alle gevallen. Daarom kan het voorkomen dat u 2 aanslagbiljetten krijgt.