Ik heb al een belastingaanslag van GBLT gekregen. Waarom krijg ik er nog een? Betaal ik niet dubbel?

U kunt meerdere aanslagbiljetten van GBLT in één jaar krijgen

GBLT stuurt de volgende belastingaanslagen naar u toe als u eigenaar/gebruiker bent van een perceel:

  • zuiveringsheffing / verontreinigingsheffing;
  • watersysteemheffing ingezetenen;
  • watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur.

Het kan zijn dat GBLT niet eerder de WOZ-waarde van uw woning ontvangt. GBLT stuurt dan later in het jaar het aanslagbiljet watersysteemheffing gebouwd/ongebouwd/natuur.

Woont u in de gemeente Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Leusden, Nijkerk, Ommen of Zwolle?

GBLT stuurt dan de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen op één biljet. Dit lukt nog niet in alle gevallen. Daarom kan het voorkomen dat u 2 aanslagbiljetten toegestuurd krijgt.

Heeft u een woning en bedrijf op hetzelfde adres?

U krijgt dan voor zowel de woning als het bedrijf een aanslagbiljet toegestuurd. Per persoon die op hetzelfde adres staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) kunt u 48m³ aftrekken van de hoeveelheid water die u heeft ingenomen. Over het restant krijgt u dan een belastingaanslag voor de bedrijfsruimte. Dit geldt alleen als er een gemeenschappelijke watermeter is voor zowel de woon- als de bedrijfsruimte.
 

Bent u het niet eens met de belastingaanslag?

Dan kunt u bezwaar maken via Mijn Loket. U kunt inloggen met uw DigiD of eHerkenning.

U kunt ook een brief sturen naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle.