Bestuursvergadering 8 februari 2023

08 februari 2023

Wilt u een digitoegankelijke versie van één of meer stukken op deze agenda? Dan kunt u deze opvragen op redactie@gblt.nl.

1. Opening en vaststellen agenda

2. Mededelingen

4. Ingekomen post

Geen stukken ontvangen

5. Onderwerpen ter informatie

6. Onderwerpen voor besluitvorming

6.1 Normenkader 2023

7. Onderwerpen voor bespreking en besluitvorming

7.1 Resultaat pilots sociaal incasseren

7.2 Rechtmatigheidsverantwoording

7.3 Voortgang werkgroep herziening Wgr toelichting Rijnconsult

8. Rondvraag

9. Volgende vergadering van het algemeen bestuur op 5 apil 2023

10. Sluiting