Bestuursvergadering 6 juli 2022

06 juli 2022

Wilt u een digitoegankelijke versie van één of meer stukken op deze agenda? Dan kunt u deze opvragen op redactie@gblt.nl.

1. Opening en vaststellen agenda

1.1 Aanwijzingen bestuurders

3. Mededelingen

5. Ingekomen post

Er is geen ingekomen post

6. Onderwerpen ter informatie

Er zijn geen onderwerpen ter informatie

7. Onderwerpen voor besluitvorming

7.1 Normenkader 2022

9. Rondvraag

10. Volgende vergadering van het algemeen bestuur

11. Sluiting