Bestuursvergadering 20 november 2019

20 november 2019

1. Opening en vaststellen agenda

2. Mededelingen

 

5. Onderwerpen ter informatie

Onderwerpen ter informatie worden niet besproken. Leden kunnen bij de opening verzoeken om een inhoudelijke bespreking.

5.1. Klantreis: presentatie van de voortgang van de Klantreis (kwaliteit van dienstverlening).

5.2 Management Letter

5.3 Onderzoek NCNP-bezwaren 2018

 

8. Rondvraag

9. Volgende vergadering van het algemeen bestuur

10. Sluiting