Er is een aanmaning gekomen op naam van een overleden familielid, wat nu?

Wij vragen u het openstaande bedrag te betalen

Het overlijden van uw familielid geeft de gemeente automatisch aan ons door. Blijft er iemand achter die ingeschreven staat op hetzelfde adres bij de gemeente? Dan:

  • wordt de oude belastingaanslag op naam van de overledene opnieuw bekeken en mogelijk verminderd. Hier krijgen ‘de erven van’ bericht van;
  • krijgt die persoon een nieuwe belastingaanslag over het resterend aantal maanden van het jaar.

De toestemming voor betalen in delen via automatische incasso zetten wij niet over naar de achterblijvende persoon.

Er moet opnieuw een machtiging voor automatische incasso worden gegeven door de achterblijvende persoon.

Lees via deze link meer over betalen in delen.

Heeft u de nalatenschap verworpen?

Neem dan contact op met GBLT.