Waarom is er deze maand 2 keer een bedrag afgeschreven van mijn bankrekening?

Voor ieder aanslagbiljet schrijft GBLT in delen een bedrag af van uw bankrekening

Het kan dus voorkomen dat wij 2 bedragen van uw rekening afschrijven:

  1. Bijvoorbeeld als u 2 aanslagbiljetten voor verschillende belastingjaren heeft ontvangen.
  2. Woont u samen? Dan ontvangt u soms 2 aanslagbiljetten op naam van verschillende personen. 1 aanslagbiljet gaat dan over gebruikersbelasting en de andere over eigenarenbelasting.

GBLT stuurt de belastingaanslag volgens de vastgestelde beleidsregels. Het kan daarom voorkomen dat meerdere personen op één adres een belastingaanslag krijgen.

U kunt alleen toestemming geven voor automatische incasso voor de belastingaanslagen waar uw naam op staat

Komt er een belastingaanslag met de naam van uw medebewoner? Dan moet deze persoon zelf GBLT toestemming geven voor automatische incasso.

Lees meer over betalen in delen