Wij zijn met ons vieren eigenaar. Waarom staat de belastingaanslag op mijn naam?

GBLT wijst één iemand aan als belastingplichtige

Als er meerdere personen eigenaar zijn, wijst GBLT één iemand aan als belastingplichtige volgens het Besluit aanwijzing belastingplichtige.

De overige eigenaren kunnen ook vragen om het aanslagbiljet op naam te zetten van één van hen. Hiervoor zijn wel de handtekeningen van alle eigenaren nodig.