Ik zie dat de belasting die ik moet betalen, naar een Duitse bank gaat. Dat wil ik niet. Wat nu?

Volgens de wet moet GBLT voor het kiezen van een bank een Europese aanbesteding doen

De Deutsche Bank was één van de inschrijvers bij deze Europese aanbesteding. De keuze voor de Deutsche Bank is juridisch juist verlopen en daarom rechtsgeldig. De Deutsche Bank werkt als een soort tussenrekening(bank), de ontvangen belastingbedragen worden binnen een paar dagen overgemaakt op de bankrekeningen van de waterschappen. Dit zijn bankrekeningen bij de Nederlandse Waterschapsbank.