Wat levert het mij op als mijn WOZ-waarde wordt verlaagd na een bezwaar?

Wordt uw WOZ-waarde verlaagd nadat u succesvol bezwaar heeft ingediend? Dan past GBLT de belastingaanslag aan. U krijgt het te veel betaalde bedrag terug. Hierover krijgt u een brief.

Hoeveel wordt mijn belastingaanslag verminderd?

Hoeveel minder belasting u hoeft te betalen hangt af van verschillende dingen. Zoals de hoogte van uw WOZ-waarde, in hoeverre de WOZ-waarde wordt verlaagd en de gemeente waar u woont. Hieronder ziet u een paar rekenvoorbeelden.

Voorbeelden:

U bent eigenaar van een woning in de gemeente Zwolle. Uw WOZ-waarde was € 350.000,-. U dient bezwaar in en GBLT geeft u gelijk. Uw WOZ-waarde wordt € 20.000 lager: € 330.000,-.

De onroerende-zaakbelasting is in Zwolle in 2024 0,0989% van uw WOZ-waarde. De watersysteemheffing gebouwd binnendijks is 0,04260% van uw WOZ-waarde. U betaalt dan € 19,78 minder onroerende-zaakbelasting. En € 8,52 minder watersysteemheffing gebouwd binnendijks.

Voor andere gemeenten geldt:

  • gemeente Bunschoten € 15,38 minder onroerende-zaakbelasting. En € 3,90 minder watersysteemheffing. 
  • gemeente Dalfsen € 19,70 minder onroerende-zaakbelasting. En € 8,52 minder watersysteemheffing. 
  • gemeente Dronten € 23,74 minder onroerende-zaakbelasting. En € 8,44 minder watersysteemheffing. 
  • gemeente Leusden € 19,84 minder onroerende-zaakbelasting. En € 3,90 minder watersysteemheffing. 
  • gemeente Nijkerk € 15,62 minder onroerende-zaakbelasting. En € 3,90 minder watersysteemheffing. 
  • gemeente Ommen € 15,60 minder onroerende-zaakbelasting. En 8,52 (waterschap Drents Overijsselse Delta) € 6,28 (waterschap Vechtstromen) minder watersysteemheffing.

Wilt u dit bedrag zelf bereken?

Gebruik het bedrag waarmee de WOZ-waarde verlaagd is. Dat is in het voorbeeld € 20.000,-. Dit vermenigvuldigt u met het tarief van de belasting. Voor gemeente Zwolle zijn de tarieven 0,0947% en 0,0392%. De rekensom is dan € 20.000 X 0,0989% = € 19,78 voor de onroerendezaakbelasting en € 20.000 x 0,04260% is € 8,52 voor de watersysteemheffing. Wilt u de tarieven van een andere gemeente of waterschap weten? Ga dan via deze link naar de overzichtspagina voor tarieven.

Wilt u bezwaar maken tegen uw WOZ-waarde?

Maak via deze link eenvoudig bezwaar tegen uw WOZ-waarde.