Wat levert het mij op als mijn WOZ-waarde wordt verlaagd doordat ik succesvol bezwaar maak op de WOZ-waarde?

Wat kunt u verwachten als uw WOZ-waarde lager blijkt na bezwaar?

GBLT past de belastingaanslag aan bij een lagere WOZ-waarde. U krijgt het teveel betaalde bedrag terug. U ontvangt hierover een brief van GBLT.  

Graag leggen wij uit van u kunt verwachten bij een lagere WOZ-waarde

GBLT gebruikt de WOZ-waarde bij:

 • gemeentebelastingen voor onroerende-zaakbelastingen;
 • waterschapsbelastingen voor watersysteemheffing. Voor de voorbeelden van gemeentes Dalfsen, Ommen en Zwolle gebruikten wij het tarief voor systeemheffing gebouwd binnendijks. Voor de voorbeelden van gemeenten Bunschoten, Dronten, Leusden en Nijkerk gebruikten wij het tarief voor watersysteemheffing gebouwd.

Voorbeelden:

U bent eigenaar van een woning in de gemeente Zwolle. De tarieven voor 2022 zijn voor onroerende-zaakbelasting 0,1047%. En voor watersysteemheffing gebouwd binnendijks 0,0424%. U maakt bezwaar tegen de WOZ-waarde. GBLT geeft u gelijk en bepaalt dat uw WOZ-waarde € 330.000,- is. Dit is € 20.000,- minder. U betaalt dan €20,94 minder onroerende-zaakbelasting. En € 8,48 minder watersysteemheffing gebouwd binnendijks.

Voor de gemeenten Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Leusden, Nijkerk en Ommen zijn dit de rekenvoorbeelden als de WOZ – waarde verlaagd wordt met € 20.000,- minder. U betaalt dan in:

 • gemeente Bunschoten € 16,00 minder onroerende-zaakbelasting. En € 3,68 minder watersysteemheffing. 
 • gemeente Dalfsen € 21,36 minder onroerende-zaakbelasting. En € 8,48 minder watersysteemheffing. 
 • gemeente Dronten € 26,24 minder onroerende-zaakbelasting. En € 7,56 minder watersysteemheffing. 
 • gemeente Leusden € 18,84 minder onroerende-zaakbelasting. En € 3,68 minder watersysteemheffing. 
 • gemeente Nijkerk € 17,76 minder onroerende-zaakbelasting. En € 3,68 minder watersysteemheffing. 
 • gemeente Ommen € 19,50 minder onroerende-zaakbelasting. 
  • Woont u in het waterschap Drents Overijsselse Delta? Dan betaalt u € 8,48 minder watersysteemheffing. 
  • Woont u in het waterschap Vechtstromen? Dan betaalt u € 6,86 minder watersysteemheffing.

Wilt u dit bedrag zelf bereken? 

Gebruik het bedrag waarmee de WOZ-waarde verlaagd is. Dat is in het voorbeeld €20.000,-. Dit vermenigvuldigt u met het tarief van de belasting. Voor gemeente Zwolle zijn de tarieven 0,1047% en 0,0424%. De rekensom is dan €20.000 X 0,10471% = € 20,94 voor de onroerendezaakbelasting en € 20.000 x 0,0424% is € 8,48 voor de watersysteemheffing. Wilt u de tarieven van een andere gemeente of waterschap weten? Ga dan via deze link naar de overzichtspagina voor tarieven.