Wat levert het mij op als mijn WOZ-waarde wordt verlaagd na een bezwaar?

Wordt uw WOZ-waarde verlaagd nadat u succesvol bezwaar heeft ingediend? Dan past GBLT de belastingaanslag aan. U krijgt het te veel betaalde bedrag terug. Hierover krijgt u een brief.

Hoeveel wordt mijn belastingaanslag verminderd?

Hoeveel minder belasting u hoeft te betalen hangt af van verschillende dingen. Zoals de hoogte van uw WOZ-waarde, in hoeverre de WOZ-waarde wordt verlaagd en de gemeente waar u woont. Hieronder ziet u een paar rekenvoorbeelden.

Voorbeelden:

U bent eigenaar van een woning in de gemeente Zwolle. Uw WOZ-waarde was € 350.000,-. U dient bezwaar in en GBLT geeft u gelijk. Uw WOZ-waarde wordt € 20.000 lager: € 330.000,-.

De onroerende-zaakbelasting is in Zwolle in 2023 0,0947% van uw WOZ-waarde. De watersysteemheffing gebouwd binnendijks is 0,0392% van uw WOZ-waarde. U betaalt dan € 18,94 minder onroerende-zaakbelasting. En € 7,84 minder watersysteemheffing gebouwd binnendijks.

Voor andere gemeenten geldt:

  • gemeente Bunschoten € 15,24 minder onroerende-zaakbelasting. En € 3,46 minder watersysteemheffing. 
  • gemeente Dalfsen € 19,28 minder onroerende-zaakbelasting. En € 7,84 minder watersysteemheffing. 
  • gemeente Dronten € 23,14 minder onroerende-zaakbelasting. En € 7,04 minder watersysteemheffing. 
  • gemeente Leusden € 17,16 minder onroerende-zaakbelasting. En € 3,46 minder watersysteemheffing. 
  • gemeente Nijkerk € 15,90 minder onroerende-zaakbelasting. En € 3,46 minder watersysteemheffing. 
  • gemeente Ommen € 15,68 minder onroerende-zaakbelasting. En € 7,84 (waterschap Drents Overijsselse Delta) € 6,16 (waterschap Vechtstromen) minder watersysteemheffing.

Wilt u dit bedrag zelf bereken?

Gebruik het bedrag waarmee de WOZ-waarde verlaagd is. Dat is in het voorbeeld € 20.000,-. Dit vermenigvuldigt u met het tarief van de belasting. Voor gemeente Zwolle zijn de tarieven 0,0947% en 0,0392%. De rekensom is dan € 20.000 X 0,0947% = € 18,94 voor de onroerendezaakbelasting en € 20.000 x 0,0392% is € 7,84 voor de watersysteemheffing. Wilt u de tarieven van een andere gemeente of waterschap weten? Ga dan via deze link naar de overzichtspagina voor tarieven.

Wilt u bezwaar maken tegen uw WOZ-waarde?

Maak via deze link eenvoudig bezwaar tegen uw WOZ-waarde.