Wie is de eigenaar of gebruiker van een woning?

Eigenaar

Op de koopakte staat wie eigenaar is van een woning. Het Kadaster houdt de registratie van het eigendom bij. GBLT gebruikt de informatie van het Kadaster. 
GBLT noemt dit ‘eigenaar’ maar dit zijn ook de volgende personen:

  • de persoon die de woning in erfpacht heeft;
  • de persoon die het vruchtgebruik heeft;
  • de persoon die het recht van gebruik en bewoning heeft;
  • de persoon die het recht van opstal heeft.

Als er meer eigenaren zijn, mag GBLT er één aanwijzen

Hier zijn beleidsregels voor. Deze kunt u nalezen in het “Besluit aanwijzing belastingplichtigen”. Bent u eigenaar samen met meer eigenaren? Dan mag u de andere eigenaren laten meebetalen. Dit moet u wel zelf regelen. Wilt u dit veranderen? Schrijf dan een brief naar GBLT. Wij kijken dan of dat volgens de regels kan. Als het kan passen wij het voor volgend jaar aan.

Gebruiker

De gebruiker van een woning krijgt niet altijd een beschikking. U krijgt deze alleen als u een sociale huurwoning huurt. De gebruiker van een woning is degene die zich bij de gemeente heeft ingeschreven op het adres. De persoon die het langst op het adres staat ingeschreven krijgt de beschikking. Hebben meer personen zich op hetzelfde moment ingeschreven? Dan krijgt de oudste de aanslag.