Watersysteemheffing

Met de opbrengst van de watersysteemheffing regelt het waterschap de hoeveelheid water in uw omgeving. Bijvoorbeeld door bouw en onderhoud van dijken en gemalen. Hiermee voorkomt het waterschap overstromingen en tekorten aan water. Het waterschap gebruikt dit geld ook om het water in sloten, plassen en meren schoon te houden.