Voorlopige en definitieve belastingaanslag voor de zuiverings- en/of verontreinigingsheffing

Het hangt af van het soort bedrijf of u een voorlopige belastingaanslag krijgt. Een voorlopige belastingaanslag ontvangt u aan het begin van een jaar. U ontvangt een definitieve belastingaanslag na afloop van het belastingjaar.

Voor de voorlopige belastingaanslag kijkt GBLT naar de laatste definitieve aanslag

Wij willen dat u een betrouwbare voorlopige belastingaanslag krijgt. Daarom gebruiken wij de informatie van de laatste definitieve belastingaanslag voor de voorlopige belastingaanslag.

Voor de definitieve belastingaanslag kijkt GBLT naar uw bedrijf en uw gebruik van water

Voor de hoogte van de belasting kijkt GBLT naar twee gegevens:

Op basis hiervan komen wij tot het aantal vervuilingseenheden voor uw bedrijf. GBLT vermenigvuldigt de vervuilingseenheden met het tarief voor zuiverings- en verontreinigingsheffing van uw waterschap. De uitkomst van deze rekensom is het aanslagbedrag zoals die op uw belastingaanslag staat.

GBLT bepaalt de afvalwatercoëfficiënt voor sterk vervuilende bedrijven niet via een tabel

Bij sterk vervuilende bedrijven wordt niet de tabel afvalwatercoëfficiënten gebruikt. Een sterk vervuilend bedrijf heeft een waterverbruik vanaf 1.000 vervuilingseenheden (v.e.). Voor deze bedrijven stelt GBLT de afvalwatercoëfficiënt vast op basis van meting, bemonstering en analyse van het afvalwater. Onder de 1.000 v.e. is de afvalwatercoëfficiënt terug te vinden in de tabel afvalwatercoëfficiënt ingenomen vervuilingswater.