Wanneer legt de deurwaarder beslag op mijn inkomen, bankrekening of huis?

Heeft u niet of niet volledig betaald nadat u van GBLT u een dwangbevel of hernieuwd bevel heeft gekregen?

Dan kan GBLT uw inkomen of eigendommen innemen. Dit heet beslag leggen.

Lees meer over niet op tijd betalen.