Waarom krijg ik een aanslagbiljet over vorige belastingjaren?

U krijgt dit aanslagbiljet om 2 redenen
  1. Dit aanslagbiljet heeft u nog niet gekregen.
  2. Wij hebben vastgesteld dat u gemeente- en/of waterschapsbelasting moet betalen.
U krijgt de belastingaanslag normaal gesproken in het jaar waar de belasting voor wordt opgelegd

Waarom dit niet is gelukt kan meerdere oorzaken hebben. GBLT mag tot 3 jaar na het ontstaan van de belastingschuld, de belastingaanslag vaststellen. Dit staat in de Algemene wet inzake rijksbelastingen in artikel 11 lid 3. Daarom krijgt u nu dit aanslagbiljet.