Waarom ontvang ik een brief met de vraag om mijn betaalafspraak na te komen?

Als u de deelbetaling van uw betalingsregeling niet betaalt, stuurt GBLT een brief.

Wat moet u doen?

U heeft 14 dagen om te betalen. Zet het subjectnummer in de omschrijving van de betaling. Dit nummer staat in de brief.

Betaalt u niet binnen veertien dagen? Dan vervalt de betaalafspraak. U moet het totale openstaande bedrag in één keer moet betalen. Het is dan niet meer mogelijk om nog een keer een betaalafspraak te maken voor dezelfde belastingaanslag(en).