Waarom ontvang ik de belastingaanslag, terwijl de VOF / CV de eigenaar is?

Sinds 2005 registreert het Kadaster geen samenwerkingsverbanden meer als eigenaren van onroerende zaken

Het Kadaster sluit zich aan bij de wettelijke regels. In deze regels staat dat samenwerkingsverbanden geen eigenaar meer kunnen zijn of worden van onroerende zaken. Zij bezitten namelijk geen rechtspersoonlijkheid. De deelnemers in de samenwerkingsverbanden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden.

Is een pand of perceel in eigendom van meerdere personen?

GBLT wijst dan één van hen aan als belastingschuldige voor het gehele bedrag. Het aanslagbiljet mag niet gesplitst over de mede-eigenaren. De aangeslagen eigenaar kan het door hem “teveel” betaalde wel verhalen op de mede-eigenaren. De aangeslagen eigenaar kan dit ook verhalen op het vermogen van het samenwerkingsverband.