Waarom krijg ik alle belastingaanslagen van de vestigingen van mijn bedrijf?

In november 2022 sloot GBLT aan op het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Vanaf dat moment gebruiken we gegevens uit het Handelsregister. Hierdoor kunnen er dingen voor uw bedrijf veranderen.

Bent u eigenaar van een bedrijf met meerdere vestigingen? Dan gaan alle belastingaanslagen naar u. Uw vestigingen krijgen geen apart aanslagbiljet meer.

Lees hier meer informatie.