Waarom krijg ik een aanslagbiljet over vorige belastingjaren?

U krijgt dit aanslagbiljet om twee redenen

  1. Dit aanslagbiljet heeft u nog niet gekregen;
  2. Wij hebben vastgesteld dat u gemeente- en/of waterschapsbelasting moet betalen.

U krijgt de belastingaanslag normaal gesproken in het jaar waar de belasting voor wordt opgelegd

Waarom dit niet is gelukt kan meerdere oorzaken hebben. GBLT mag tot drie jaar na het ontstaan van de belastingschuld, de belastingaanslag vaststellen. Dit staat in de Algemene wet inzake rijksbelastingen in artikel 11 lid 3. Daarom krijgt u nu dit aanslagbiljet.