Vorig jaar maakte ik bezwaar en verlaagde GBLT de WOZ-waarde. Hoe kan het dat mijn woning weer een te hoge WOZ-waarde heeft?

De WOZ-waarde is de marktwaarde van uw woning van vorig jaar

Volgens de wet moeten we voor de WOZ-waarde kijken naar de waarde van uw huis op 1 januari 2023. Dat is de waardepeildatum. De WOZ-waarde beweegt mee met de huizenprijzen op de markt. Als de huizenprijzen vorig jaar erg stegen, stijgt nu ook de gemiddelde WOZ-waarde. Ook van uw woning. 

De WOZ-waarde van vorig jaar speelt geen rol bij het vaststellen van de nieuwe WOZ-waarde

Wij bepalen ieder jaar opnieuw de marktwaarde van uw woning. Wij kijken daarbij naar de huizenprijzen op 1 januari 2023. Een verlaging van de WOZ-waarde van vorig belastingjaar heeft dus geen effect op de WOZ-waarde van dit belastingjaar.

In het taxatieverslag in Mijn Loket kunt u controleren hoe wij de waarde van uw woning vaststelden

Daar ziet u dat wij dit jaar opnieuw de WOZ-waarde van uw woning vaststelden. Bent u het niet eens met de informatie in het taxatieverslag? Dan kunt u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. U geeft in uw bezwaar dan aan waar u het niet mee eens bent.