Kan ik uitstel voor het doen van aangifte aanvragen?

U kunt een schriftelijk verzoek voor uitstel indienen via Mijn Loket

U stuurt uw verzoek per post naar GBLT, Postbus 1098, 8001 BB Zwolle.