Kan ik de status van mijn verzoek aan GBLT ergens bekijken?

U vindt de status van uw verzoek niet inzien bij GBLT. Wij hebben wel bepaalde tijd waarna wij u een beslissing sturen. Dit verschilt per situatie.

 • Vroeg u om kwijtschelding?
  U krijgt een beslissing op uw kwijtscheldingsaanvraag met 12 weken. Hebben wij extra informatie van u nodig? Dan krijgt u hierover een brief. Het duurt dan langer voordat u een beslissing krijgt.
   
 • Ging u in beroep tegen de beslissing op uw kwijtscheldingsaanvraag?
  U krijgt een beslissing op een beroep op kwijtschelding met 13 weken.
   
 • Maakte u bezwaar tegen de WOZ-waarde?
  U krijgt de beslissing uiterlijk aan het einde van het kalenderjaar. Hier is 1 uitzondering op: stuurt u uw bezwaar op de WOZ-waarden in de laatste zes weken van het jaar? Dan geldt deze regel niet.
   
 • Maakte u bezwaar tegen iets anders dan de WOZ-waarde?
  U krijgt de beslissing met 12 weken. Hebben wij extra informatie van u nodig? Dan krijgt u hierover een brief. Het duurt dan langer voordat u een beslissing krijgt. 

  Krijgt u geen bericht van GBLT binnen 12 weken? Dan vragen wij hierover contact op te nemen met ons op 088-064 55 55. Wij zijn open van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.
   
 • Stuurde u een klacht?
  U krijgt binnen 6 weken een beslissing.