Heeft u in juni een aanslagbiljet waterschapsbelastingen gekregen?

21 juni 2022

GBLT stuurt huishoudens in het werkgebied van de Waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJsselDrents Overijsselse DeltaVechtstromen en Zuiderzeeland het aanslagbiljet voor de waterschapsbelasting met een datum van 30 juni 2022.

Wilt u meer informatie?

Man met paraplu loopt over de dijk