Heeft u 25 juni een dwangbevel gekregen?

25 juni 2024

U krijgt een dwangbevel als u niet op tijd betaalt. Hieronder leest u wat u moet doen.

Waarom krijgt u een dwangbevel?

U heeft twee maanden na de datum (de dagtekening) op het aanslagbiljet om het belastingbedrag aan GBLT te betalen. Doet u dit niet? Dan krijgt u een aanmaning.

Betaalt u ook na de aanmaning niet of niet helemaal? Dan krijgt u een dwangbevel. U betaalt dan het aanslagbedrag, de aanmaningskosten en de kosten van het dwangbevel. In Mijn Loket kunt u zien welke belastingaanslag(en) u nog moet betalen.

Heeft u geen belastingaanslag en/of aanmaning gekregen?

Misschien heeft u in de Berichtenbox van MijnOverheid aangegeven dat u de post van GBLT digitaal ontvangt. GBLT stuurt de belastingaanslagen en de aanmaning(en) dan alleen via de Berichtenbox en niet per post. Dit controleert u door in te loggen op mijnoverheid.nl.

Wat moet u doen?

Op het dwangbevel staat het totaalbedrag dat u moet betalen. Betaal dit binnen twee dagen na de datum op het dwangbevel. U leest hier hoe u kunt betalen.

Heeft u al betaald?

GBLT heeft betalingen bijgewerkt tot en met 18 juni 2024. Het kan zijn dat uw betaling van het aanslagbedrag en de aanmaningskosten elkaar hebben gekruist. U hoeft dan niets te doen.

Kunt u niet op tijd betalen?

Kunt u niet op tijd betalen? Dan kijken wij graag samen met u naar een passende oplossing. Neem contact met ons op. U kunt ons bellen op het nummer 088-064 55 55 van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Of lees hier meer over moeite met betalen.