Heeft u 2 of 3 februari een voorlopige belastingaanslag bedrijfsruimte gekregen?

02 februari 2024

GBLT stuurt op 2 en 3 februari voorlopige aanslagbiljetten zuiverings- en/of verontreinigingsheffing voor bedrijven. Deze versturen we in de waterschappen Drents Overijsselse DeltaRijn en IJsselVallei en VeluweVechtstromen, en Zuiderzeeland met een datum van 15 februari 2024.

Waarom betaalt u zuiverings- en/of verontreinigingsheffing?

Waterschappen gebruiken de zuiverings- en verontreinigingsheffing om afvalwater schoon te maken. Hoeveel u betaalt, hangt af van:

  • hoeveel water u gebruikt;
  • hoe erg de vervuiling is van het afvalwater.

Waarom krijgt u een voorlopige belastingaanslag?

De voorlopige belastingaanslag gaat over het komende jaar. Omdat wij nog niet kunnen weten hoeveel water u gaat verbruiken en hoe erg de vervuiling wordt, is de belastingaanslag voorlopig. Aan het eind van het jaar krijgt u een definitieve belastingaanslag. Verschilt deze van de voorlopige belastingaanslag? Dan krijgt u het te veel betaalde bedrag terug, of moet u bijbetalen.

Hoe berekent GBLT de voorlopige belastingaanslag?

Voor de voorlopige belastingaanslag gebruiken we informatie van de laatste definitieve belastingaanslag zuiverings-/verontreinigingsheffing van uw bedrijf.

Hoe betaalt u de belastingaanslag?

U kunt op verschillende manieren betalen:

  • Automatisch betalen in delen via automatische incasso. U regelt dit in Mijn Loket. Log in met uw DigiD of eHerkenning.
  • In één keer betalen via iDEAL. Dit doet u in Mijn Loket.
  • Zelf in één keer het geld overmaken via uw bank. U leest hier hoe u dat doet.

Lees hier meer over het betalen van uw belastingaanslag.