GBLT heeft WOZ-bezwaren 2023 op tijd afgehandeld

10 januari 2024

GBLT heeft een beslissing genomen over alle WOZ-bezwaren uit 2023. Daarmee hebben we de bezwaren binnen de wettelijke termijn afgehandeld (voor het einde van het kalenderjaar).

Hoeveel bezwaren kreeg GBLT binnen?

In 2023 kregen we ruim 11.000 WOZ-bezwaren binnen, ruim 2 keer zoveel als het jaar ervoor. Dit past bij landelijke ontwikkelingen. Door de overspannen huizenmarkt steeg de gemiddelde WOZ-waarde in 2023 met 17 procent. Dit zorgde ervoor dat veel meer Nederlanders bezwaar indienden tegen de WOZ-waarde.

Hoeveel bezwaren heeft GBLT toegekend?

De bezwaren gingen over zo’n 18.000 objecten, zoals woningen en bedrijfspanden. Bij ongeveer 30% van die gevallen heeft GBLT de bezwaren toegekend. Dit betekent dat we de WOZ-waarde aanpasten naar aanleiding van het bezwaar. 

Bezwaren die binnenkwamen via WOZ-bezwaarbureaus zijn minder vaak toegekend, namelijk 26%. Van de bezwaren die klanten zelf bij GBLT indienden hebben we 32% toegekend.

Hoe heeft GBLT de bezwaren afgehandeld?

Wij vinden het belangrijk dat de WOZ-waarde klopt. Daarom horen we het graag van onze klanten als de WOZ-waarde volgens hen niet klopt. We bekijken het bezwaar zorgvuldig en passen de WOZ-waarde zo nodig aan.

Omdat we veel meer bezwaren binnenkregen dan in eerdere jaren, hebben we extra medewerkers ingehuurd. Bovendien sprongen GBLT-medewerkers uit andere teams bij om onze WOZ-experts te ondersteunen.

Hoe gaan we verder in 2024?

Op dit moment zijn onze taxateurs nog bezig met het berekenen van de WOZ-waarde van 2024. De Waarderingskamer verwacht dat de gemiddelde WOZ-waarde minder stijgt dan het jaar ervoor.

Verder blijven we werken aan verbetering van onze werkwijzen en communicatie. Want ook volgend jaar maken we bezwaar maken bij GBLT eenvoudig. En helpen we klanten met vragen persoonlijk.  

Wilt u meer weten over de WOZ?

Wilt u weten hoe GBLT de WOZ-waarde berekent? Ga dan via deze link naar onze websitepagina's over de WOZ.