Moet ik de belastingaanslag betalen als ik bezwaar maak?

U moet de belastingaanslag betalen als u bezwaar maakt

U dient een bezwaarschrift in. Dan moet u betalen voor de vervaldatum die op de belastingaanslag staat.

Wilt u wel uitstel van betaling?

Geef aan dat u uitstel van betalen wil bij het bezwaar maken. GBLT geeft alleen uitstel van betalen voor het bedrag waar u bezwaar voor maakt. Maakt u bijvoorbeeld bezwaar tegen de aanmaankosten en vraagt u om uitstel van betalen? Dan krijgt u alleen uitstel van betalen voor de aanmaankosten.