Mijn bedrijf is beëindigd of verhuisd. Hoe kan ik GBLT hierover informeren?

U geeft de wijziging van uw bedrijf aan GBLT door via Mijn Loket of brief

Voor Mijn Loket gebruikt u eHerkenning om in te loggen. Geeft u uw wijziging per brief door? Stuur de brief dan aan postbus 1098, 8001 BB Zwolle. Vergeet u niet uw wijziging ook door te geven aan de Kamer van Koophandel?