Mag GBLT informatie vragen?

GBLT mag om informatie vragen

U moet deze informatie gratis geven. Dit staat in de wet. U kunt dit nalezen in artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. GBLT gebruikt deze gegevens om de WOZ-waarde te bepalen. Ook gebruiken wij de gegevens om de onroerende zaakbelasting op te leggen.

Voor iedereen die Wet WOZ uitvoert geldt de geheimhoudingsplicht. Dit kunt u nalezen in artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht.