Ik loos op een IBA in eigen beheer. Waarom betaal ik verontreinigingsheffing voor een bedrijfsruimte?

U betaalt verontreinigingsheffing omdat u afvalwater loost aan oppervlaktewater

Met een IBA-systeem  (Individuele Behandeling voor Afvalwater) voert u uw afvalwater niet af op de riolering. U zuivert uw afvalwater zelf met een IBA-systeem. Wel loost u vanuit dit IBA-systeem afvalwater aan een oppervlaktewaterlichaam. Hiervoor moet u verontreinigingsheffing betalen. 

Voor de verontreinigingsheffing is een IBA-systeem een bedrijfsruimte

Een IBA-systeem is voor de verontreinigingsheffing een bedrijfsruimte. Dit blijkt ook uit 2 uitspraken van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden:

 In de Beleidsregel IBA-systemen staat hoe GBLT de hoogte van uw belastingaanslag voor uw IBA-systeem bepaalt. Deze beleidsregel vindt u op: http://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR653908