Ik loos geen afvalwater op riolering of oppervlaktewater. Hoe kan ik het aanslagbiljet laten aanpassen?

U kunt bezwaar maken tegen de belastingaanslag via Mijn Loket.