Hoe lang gebruikt GBLT de WOZ-waarde?

GBLT stelt de WOZ-waarde ieder jaar opnieuw vast

U ontvangt ieder belastingjaar de WOZ-waarde. Wij gebruiken de WOZ-waarde dus alleen voor dat belastingjaar.