Krijg ik uitstel van betaling als ik kwijtschelding aanvraag?

U krijgt uitstel van betaling tijdens de behandeling van uw kwijtscheldingsverzoek

U krijgt een ontvangstbevestiging als uw kwijtscheldingsaanvraag bij ons binnen is.