Ik heb een herinnering, aanmaning of dwangbevel ontvangen, maar betaal iedere maand via automatische incasso. Hoe kan dat?

Dit komt voor in twee situaties:

  1. U woont samen en wij hebben twee aanslagbiljetten gestuurd

    Wij kijken per adres wie de eigenarenbelastingen en de gebruikersbelastingen moeten betalen. Het komt voor dat deze personen van elkaar verschillen. Wij sturen dan twee aanslagbiljetten op twee verschillende namen. Het aanslagbiljet en de automatische incasso zitten vast aan een persoon. Hierdoor schrijft GBLT de bedragen af voor één aanslagbiljet en niet twee. Wij mogen de automatische incasso namelijk alleen koppelen aan een persoon en niet aan een adres. U kunt wel apart automatische incasso aanvragen voor het andere aanslagbiljet.

  2. Het automatisch betalen in delen is gestopt doordat GBLT niet heeft kunnen afschrijven

    U heeft uw bank gevraagd de betaling aan GBLT terug te storten. Of uw bank heeft uw betaling aan GBLT tegengehouden. Dit heet storneren. U krijgt hierover van ons een brief. Wilt u toch in delen betalen? Dan kunt u een betalingsregeling afspreken. Voor een betalingsregeling neemt u contact met ons op.