Wat is het gevolg van een hogere WOZ-waarde?

De overheid gebruikt de WOZ-waarde om verschillende belastingen te berekenen. Bijvoorbeeld de onroerende-zaakbelastingen voor gemeenten en watersysteemheffing voor waterschappen. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe meer belasting u betaalt.

Een hogere WOZ-waarde dan vorig jaar betekent niet altijd dat u meer moet betalen

Ook het belastingtarief bepaalt hoeveel belasting u betaalt. De gemeente bepaalt elk jaar opnieuw het tarief; deze vindt u hier. Een hogere WOZ-waarde betekent dus niet automatisch dat u ook (veel) meer betaalt.