Ik heb nog geen eind(jaar)afrekening ontvangen. Wat moet ik invullen bij het aantal m³ ingenomen water?

U vraagt het aantal m³ na bij uw waterleidingsbedrijf

U gebruikt de eind(jaar)afrekening van uw waterleidingsbedrijf van het jaar waarvoor u aangifte doet. Doet u aangifte over 2023? Dan gebruikt u de afrekening over de periode 2022-2023.