Ik heb geen bedrijfsruimte. Wat moet ik nu doen?

GBLT stuurt een aanslag zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing bedrijfsruimten naar de gebruiker van een bedrijfsruimte.

Alles wat geen woonruimte is, is een bedrijfsruimte. Bent u van mening dat u toch geen bedrijfsruimte hebt? U moet dan bezwaar maken tegen de aanslag via Mijn Loket (inloggen met eHerkenning). U kunt ook een brief sturen naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle.