Ik gebruik het pand als bedrijf en als woning. Voor de woning heb ik al een aanslagbiljet gekregen. Word ik nu dubbel aangeslagen?

Beschikt het bedrijf over eigen sanitaire voorzieningen? U moet dan ook voor het bedrijf zuiveringsheffing / verontreinigingsheffing betalen.

Is er één watermeter voor zowel de woning als het bedrijf? Dan wordt hier rekening mee gehouden voor het bepalen van de hoogte van de bedrijfsaanslag. Per persoon die op het adres staat ingeschreven, trekt GBLT 48 m3 af van de totale hoeveelheid water die u heeft ingenomen. Over het restant krijgt u dan een belastingaanslag voor de bedrijfsruimte. Dit geldt natuurlijk alleen als er een gemeenschappelijke watermeter is voor zowel de woon- als de bedrijfsruimte.