Wat gebeurt er als ik verhuis naar een verzorgingshuis of een verpleeghuis?

Hoe berekent GBLT uw aanslagbiljet als u verhuist naar bijvoorbeeld een verzorgingshuis?

  • GBLT vermindert de gebruikersbelastingen voor de woonruimte van uw vorige adres vanaf de datum van verhuizing.
  • U krijgt géén vermindering voor watersysteemheffing ingezetenen.

GBLT stuurt u binnen 8 weken een brief waarin staat welk bedrag GBLT vermindert. Heeft u deze brief niet ontvangen? Geef uw verhuizing dan door aan GBLT via Mijn Loket.

Of u stuurt een brief naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB in Zwolle. Noem in uw brief de datum van verhuizing en uw nieuwe woonsituatie.