Wat kan ik doen als ik geen eigenaar ben van de aangeslagen onroerende zaak?

Wat kan ik doen als ik een aanslagbiljet heb gekregen terwijl ik geen eigenaar ben?

Bent u geen eigenaar? Dan kunt een bezwaarschrift indienen via Mijn Loket. U kunt ook een brief sturen naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB  Zwolle.

GBLT stuurt iedereen die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar is van een onroerende zaak (gebouwd en/of ongebouwd en/of natuur) een belastingaanslag. Ook als de eigendomsoverdracht in de loop van het belastingjaar is geweest. Bij verkoop van de onroerende zaak verrekent de notaris deze belastingen tussen koper en verkoper. Wij verminderen de belastingaanslag dus niet.

De watersysteemheffing (gebouwd/ongebouwd/natuur) is een tijdstipbelasting.