Ik heb bezwaar gemaakt en de WOZ-waarde is verlaagd. Wat gebeurt er nu?

Als de WOZ-waarde is aangepast, regelt GBLT de vermindering van de belastingaanslag. Het eventueel te veel betaalde bedrag betaalt GBLT aan u terug. U hoeft hiervoor niets te doen.