Wat betekent WOZ?

De Wet WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken

Deze Wet regelt de waardebepaling van woningen en bedrijfspanden in Nederland. In Mijn Loket kunt u in het taxatieverslag de WOZ-waarde bekijken. 

Lees hier meer over de WOZ-waarde van uw woning.

Lees hier meer over de WOZ-waarde van een niet-woning