Wat betekent WOZ?

De Wet WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken

Deze Wet regelt de waardebepaling van woningen en bedrijfspanden in Nederland. In Mijn Loket kunt u de WOZ-waarde van uw woning bekijken. Lees hier meer over de WOZ-waarde van uw woning.