Wat is WOZ?

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde is de marktwaarde van uw woning. Het gaat dan om de waarde van een jaar eerder. De WOZ-waarde die u in 2024 krijgt, was dus de marktwaarde van uw huis op 1 januari 2023.

In de Wet WOZ staat dat iedere woning of bedrijfspand ieder jaar een WOZ-waarde moet krijgen. Met de WOZ-waarde berekent de overheid verschillende belastingen. Bijvoorbeeld:

  • De onroerende -zaakbelasting (gemeente)
  • De watersysteemheffing (waterschap)
  • De inkomstenbelasting/eigen woning forfait (van de Belastingdienst)

U vindt de WOZ-waarde op het aanslagbiljet van GBLT.

Lees hier meer over de WOZ.