Wat betekent een verhuizing voor de watersysteemheffing ingezetenen (ook wel ingezetenenheffing)?

Verhuizing heeft geen invloed op de watersysteemheffing ingezetenen

U betaalt een vast bedrag per huishouden per 1 januari van het belastingjaar. Op uw nieuwe adres hoeft u datzelfde jaar dan geen watersysteemheffing ingezetenen meer te betalen.