Ik ben geen gebruiker van de bedrijfsruimte. Wat moet ik nu doen?

Bent u geen gebruiker (meer) van de bedrijfsruimte? Dan kunt u bezwaar te maken tegen de aanslag via Mijn Loket. U logt dan in met eHerkenning. U kunt ook een brief sturen naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle.