Ik ben geen eigenaar. Ik heb wel het recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik. Waarom stuurt GBLT het aanslagbiljet naar mij?

Eigendom belast met een beperkt recht betekent dat er sprake kan zijn van opstal, erfpacht of vruchtgebruik

GBLT stuurt dan het aanslagbiljet naar degene die belanghebbende is volgens dat beperkte recht. Dit is in de Waterschapswet geregeld.